Şirketler Hukuku

  Uzman şirketler hukuku avukatlarımız en efektif bir şekilde yerli ve yabancı birçok müvekkile her türlü hukuksal destek ve danışmanlık hizmetini vermektedir.

  Aile Hukuku

  Gelbal Hukuk gerek Türk vatandaşları gerekse yabancılar arasındaki, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, soy bağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde hizmet vermektedir.

  Ceza Hukuku

  Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma ve dava öncesinden aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

  İcra ve İflas Hukuku

  İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini yapmaktadır.

  Gelbal Hukuk

  DOĞRUYU KANUNLARLA SAVUNUYORUZ.

  Gelbal Hukuk Bürosu olarak hukukun birçok alanında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ekip olarak hukuki ihtiyaçlara uygun çözümler üretmek için istek ve özveri ile çalışmaktayız.